Nieuwsbrief nr 8 – juni 2020

Een speciaal schooljaar Op 13 maart 2020 was het de laatste ‘gewone’ lesdag. Vanaf dan werd het leven voor iedereen wat vreemd. Lege straten, iedereen thuis, winkels gesloten, … Ook voor het onderwijs kwamen er allerlei scenario’s aan te pas: pré-teaching, noodopvang, afstandsleren, klasbubbels, contactonderwijs. Termen die we […]