Code Oranje

Scholen basisonderwijs én secundair onderwijs blijven volledig open. Ook in code rood. Er wordt nu geschakeld van code geel naar code oranje. Dit heeft voornamelijk impact op het secundair onderwijs en in mindere mate op het basisonderwijs.  U vindt hieronder een samenvatting van de maatregelen voor de basisscholen. Deze gaan voor De Waaier in op maandag 26 oktober 2020. Leerlingen kunnen voltijds naar school blijven komen.

De veiligheidsmaatregelen worden verfijnd.

Basisonderwijs

  • Personeelsleden basisonderwijs dragen ook buiten een mondmasker wanneer de afstand niet kan gegarandeerd worden, behalve bij contact met kleuters.
  • Tijdens de middagpauze (en eventueel andere maaltijden) eten leerlingen vanaf het lager onderwijs per klasgroep. Als dat niet mogelijk is, krijgen leerlingen vaste plaatsen in de refter. Eten per klasgroep moet niet noodzakelijk in het eigen klaslokaal zijn, maar mag ook in de refter met voldoende afstand tussen de verschillende klasgroepen. Voor kleuters geldt deze richtlijn niet.
  • Enkel essentiële derden zijn welkom op school. Oudercontacten, inschrijvingen, overlegmomenten gebeuren online.
  • Ouders komen niet op het schoolterrein. Ze zetten de kinderen aan de poort af en halen ze op aan de poort. Hierbij respecteren de ouders de afstand en dragen een mondmasker. De schoolpoort aan de Egenhovenstraat sluit om 9.15u. Tijdens de middag blijft de poort open van 11.55u tot 13.10u. Daarna sluit ze weer tot 15.45u.
  • Voor het brengen en halen tijdens de opvang volgen de nodige richtlijnen later deze week.
  • Voor leerlingen in het basisonderwijs blijven alle indoor en outdoor sportactiviteiten mogelijk. Ook het zwemmen gaat gewoon door.
  • In het basisonderwijs mogen leerlingen kleedkamers gebruiken zonder afstand te houden;
  • Extra-murosactiviteiten kunnen niet doorgaan.
  • Timing: de overschakeling naar code oranje moet uiterlijk tegen de herfstvakantie gebeuren.