Corona in VBS De Waaier

14/12/2020 – update

Ondanks het feit dat er op school omzichtig werd omgegaan met de richtlijnen rond Covid, zijn er nu meerdere besmettingen vastgesteld. Na een grondig overleg kan er niet aangeduid worden waar de besmettingen vandaan komen. Het VCLB start daarom het bijhorende protocol op en plaatst het hele team in quarantaine. Dit heeft gevolgen voor de noodopvang. De leerkrachten mogen hier niet meer voor instaan. In samenspraak met de gemeente trachten we opvang te bieden aan kinderen waarvan de ouders in de zorgsector werken.

 


 

13/12/2020

Ook op onze school worden we geconfronteerd met COVID 19. Door een of mogelijk meerdere positieve testresultaten en de daarbij horende contacttracing zijn er meerdere leerkrachten afwezig. De kinderen die een hoogrisico-contact hadden, werden reeds gecontacteerd door het VCLB.

Omdat de lessen op deze manier niet kunnen georganiseerd worden en om verdere besmetting te voorkomen, is in overleg met het schoolbestuur en het lokale bestuur, volgende beslissing genomen:

  • De basisschool sluit en dit tot aan de kerstvakantie.

Wij zijn er ons van bewust dat dit ingrijpend is voor de kinderen en het hele gezin. Daarom voorzien wij deze week:

  • Vanaf maandag 14/12 noodopvang van 7.00 tot 18.00 voor kinderen waarvan de ouders buitenshuis werken of ouders die in de zorg werken.
  • Afstandsonderwijs voor de klassen in de LS. Dinsdag 15/12 mag je een Gimme-bericht verwachten van de juf of meester.
  • Een aanbod voor de kleuters ( vanaf dinsdag 15/12 )

We beseffen dat deze beslissing voor iedereen erg moeilijk is maar hopen op jullie begrip en medewerking. Samen slaan we ons erdoor en hopen toch op een ‘gezonde’ kerstvakantie.

Met beleefde groeten,

Juf Ilse                                                                                                Régine Vandenput
Directeur De Waaier                                                                          Coördinerend directeur SG Archipel