Info KS (!)

2 september 2020 | 8:00 pm
De Waaier

Alternatieve ‘ouderavond’ omwille van de geldende preventieregels. U ontvangt tijdig een uitnodiging.