Pedagogische studiedag (geannuleerd)

11 januari 2021
De Waaier

Zowel in de KS als LS wordt er les gegeven en worden de kinderen op school verwacht.