Extra nieuwsbrief – januari 2021

Opvang in de ochtend

De leerlingenraad deed een bevraging in de LS en stelde vast dat de meeste kinderen ’s morgens liever nog even buiten spelen. Vanaf 4/01/2021 spelen de kinderen buiten tot de bel gaat om 8u.45.

De betalende opvang stopt om 8u.15 zowel in de KS als LS. Zo creëren we meer tijd om gespreid toe te komen.

 

Geen pedagogische studiedag op 11 januari 2021

We annuleren de studiedag voor de leerkrachten op 11/01/2021. Na de week onverwachte sluiting omwille van Corona, hebben de leerlingen meer baat bij een gewone lesdag. Zowel in de KS als LS wordt er les gegeven en worden de kinderen op school verwacht. Ouders die reeds een andere activiteit gepland hebben omwille van de vrije dag, nemen contact op met de directie ( 016/48 93 08 ). We kijken dan samen hoe we dit oplossen.

 

Huidige maatregelen

De huidige maatregelen worden door minister Ben Weyts verlengd tot aan de krokusvakantie. De werking in onze school blijft behouden en loopt op dezelfde manier door net zoals voor de kerstvakantie.

Verplichte quarantaine na verblijf in rode zone

Reizigers die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen. 7 dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine.

Tijdens deze verplichte quarantaineperiode kan je als school leerlingen of personeelsleden weigeren. Het zou een gezondheidsrisico zijn om deze leerlingen of personeelsleden tot de school toe te laten.