Nieuwsbrief 2 ouderraad De Waaier – januari 2022

Allereerst de beste wensen vanuit de ouderraad.

Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden. Alle tips en vragen zijn welkom op ouderraaddewaaierbertem@gmail.com

Schoolnieuws

Ook de 5de golf zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Vanaf 4 besmette leerlingen in 1 klas moet de hele klas in quarantaine. Als je positief bent, moet je uiteraard in isolatie.

De school heeft voor verschillende situaties plannen gemaakt om de lessen zo goed als mogelijk te laten doorgaan. Soms werken de computers, laptops of tablets niet altijd even goed mee. De school kan beroep doen op de IT-dienst van de scholengroep. Thuis sta je er alleen voor. Vanuit de ouderraad willen we hulp bieden aan ouders die problemen hebben met hun computer/laptop/tablet om online les te volgen. Je kan dit aangeven via de juf, of je kan een mailtje sturen naar ouderraaddewaaierbertem@gmail.com. We proberen je dan uit de rats te helpen.

Mobiliteit

De werkgroep mobiliteit zal binnenkort opnieuw samenkomen om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken voor de kinderen. We doen dit in nauw overleg met de directie en de gemeente.

Boekenbeurs

De boekenbeurs kon vorig jaar jammer genoeg niet fysiek doorgaan. Een dikke pluim voor team boekenbeurs die dan samen met De Kleine Johannes heel snel een online boekenbeurs georganiseerd heeft. De opbrengst hiervan zal gebruikt worden om de klasbibliotheek aan te vullen.

Trooper

Momenteel hebben we al 314 euro gratis geld gekregen via Trooperdankzij jullie online aankopen.
Via https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/dewaaierbertem kan je nog steeds de school steunen door je online aankopen via Trooper te doen.

Kerstkoffie

De kerstkoffiestraat met koffie on the go was een goed corona-alternatief.

Chocoladeverkoop

Dat jullie zoetebekken zijn, hebben we gemerkt bij de chocoladeverkoop. We verkochten alle pakketten en kunnen zo projecten in de school blijven steunen.

Coming up

Hou 26/3 zeker vrij voor de 2de editie van de kwisfuif. Maar nog sneller kunnen we elkaar weer zien op een gloednieuw event op 12/2/2022. Hou je agenda die avond zeker vrij voor een familieactiviteit. Binnenkort hoor je meer nieuws.

 

Winterse groeten

De ouderraad