Nieuwsbrief 2 ouderraad De Waaier – maart 2021

Hallo,
Vorige dinsdag was het weer (online) ouderraad. We willen jullie via deze nieuwsbrief graag op de hoogte houden via deze nieuwsbrief. Alle tips en vragen zijn welkom op:  ouderraaddewaaierbertem@gmail.com 

Schoolnieuws

De typ10 lessen in het 4de leerjaar die we met de ouderraad sponsorden, zijn begonnen. De kinderen en leerkrachten zijn alvast enthousiast.

De school zit sinds dit schooljaar in de scholengemeenschap Archipel. Het logo van de school ondergaat nog een make over … 🙂

Over de COVID-19 update kunnen we kort zijn: geen nieuws is goed nieuws.

Werkgroep IT

De leerlingen en leerkrachten zullen Chromebooks gebruiken in de klas. Hiervoor werd door de scholengemeenschap een opleiding voor de leerkrachten voorzien. Ten vroegste vanaf september 2021 zullen de Chromebooks geleverd worden. Met de ouderraad willen we tegen dan een aantal ambassadeurs gevonden hebben die kunnen helpen in de klas tijdens de lessen waarbij de kinderen met de Chromebooks moeten werken, zoals bij de leesouders (in een ver verleden 😊). Meer info volgt nog.

Activiteit ouderraad

Rond de paasvakantie zal de activiteit van de ouderraad klaar zijn. Verwacht je aan een leuke buitenactiviteit die iedereen op eigen tempo en coronaproof kan doen wanneer het je het beste uitkomt.

Trooper

We hebben voorlopig 128 euro gespaard. We zijn op zoek naar leuke foto’s van de “trooperende” medemens. Op die manier willen we de online aankopen die we via trooper kunnen doen, onder de aandacht brengen. De inzendingen zullen gebruikt worden om reclame te maken via onze Facebookpagina en via een collage op Gimme. Inzendingen zijn welkom via: ouderraaddewaaierbertem@gmail.com

Mobiliteit

De schepen van mobiliteit is samen met Joke op een ochtend de verkeerssituatie komen bestuderen. Het besluit van de schepen is dat het circulatieplan goed is, en niet meteen gewijzigd zal worden, maar dat er nog ruimte voor verbetering is in het rij- en parkeergedrag van de ouders/grootouders. Samen met de school zullen we hierrond sensibiliseren.

Groene speelplaats

Het eerste deel van de groene speelplaats is klaar en mag binnenkort gebruikt worden. We zijn al aan het brainstormen over de uitwerking van het 2de deel.

Varia

Kelly heeft ons team versterkt. Ze is mama van 2 kinderen waarvan er nog 1 in het 4de leerjaar zit. De andere is al afgezwaaid en zit in het 1ste middelbaar.

Het schoolfeest kan dit jaar door corona waarschijnlijk ook niet doorgaan. De ouderraad wil graag helpen om dit toch op een digitale feestelijke manier af te  sluiten. We zoeken samen met de school of de receptie voor de kinderen van het 6de leerjaar veilig kan doorgaan. Wordt vervolgd …

De volgende ouderraad is 18/5/2021

Warme groeten
de ouderraad