Nieuwsbrief 3 – november 2022

Voorleesweek ‘ Lezen met je oren’

Voorlezen, dat is lezen met je oren. Of luisteren met je ogen. Het is avonturen beleven met je ogen dicht, en het is met je ogen wijd open meekijken in het boek. Het is niks van het verhaal missen, hoe groot of klein je ook bent, en hoe goed of minder goed je zelf leest. Het is één en al oor zijn. Deze Voorleesweek staat luisteren centraal. Want wie goed luistert, leest meer.

Tijdens deze week zetten we op school extra in op voorlezen. Op donderdag 24 november wordt er in alle klassen op hetzelfde moment voorgelezen. Op voorhand trekken de juffen en meesters een kaartje. Ra, ra, ra wie gaat waar voorlezen?

In de kleuterschool starten we weer met voorleesouders(grootouders). We gaan van start op woensdag 23 november.

 

Ouderraad en schoolreglement

Vanuit de ouderraad komt het volgende nieuws:

 • voorzitter Valerie Rousseau
 • vice-voorzitter Ayline Yudhira
 • penningmeester Ruben Callewaert
 • secretaris Joke Himpens

Dit werd geagendeerd op de schoolraad van 20 oktober 2022 en wordt aangepast in het schoolreglement.

 

Verkeer rond de school

De schoolstraat werkt goed. Het maakt het begin en einde van de dag veiliger voor onze kinderen. Heel veel dank aan iedereen hiervoor.

Toch zijn er nog behoorlijk wat pijnpunten als we kijken naar het verkeer/ parkeren rond de school. Daarom plannen we na de herfstvakantie een nieuw overleg met alle betrokken partijen: gemeente, politie, school, ouderraad en WZC.

 

Oudercontact kleuterschool

Het oudercontact in de KS wordt met een week verlaat en vindt plaats in de week van 5 december 2022.

 

EHBO op school

Op onze school zijn er 5 leerkrachten die de basiscursus EHBO volgden en deze ook jaarlijks opfrissen. Dit zijn juf Liesbet, juf Jacinte, juf Goele, juf Sanne en juf Tina.

Eind november volgen alle leerkrachten een intensieve cursus reanimatie en defibrillatie gegeven door een team van KU Leuven.

 

Agenda

 • za 29/11: Start Herfstvakantie
 • di 1/11: Allerheiligen
 • wo 2/11: Allerzielen
 • ma 7/11: Instap kleuters / integratieactiviteit 3de KK en 1ste lj
 • wo 9/11: Zwemmen L2 en L5
 • do 10/11: NM vertelling over WO II voor L6
 • vr 11/11: Wapenstilstand en vrije dag
 • ma 14/11: Oudercontacten LS /integratieactiviteit 3de KK en 1ste lj
 • di 15/11: NM Theater Ten aanval voor L6 – K3 uitstap sinthuis – Ouderraad
 • wo 16/11: Zwemmen L2 en L5 Leesouders kleuterschool – L3 naar het bos
 • do 17/11: Zwemmen K3
 • vr 18/11: K2 uitstap sinthuis – instap/K1 naar het bos
 • ma 21/11: integratieactiviteit 3de KK en 1ste lj
 • wo 23/11: Zwemmen L2 en L5 – lees(groot)ouders in de kleuterschool
 • do 24/11: Voorleesmoment in de hele school – 5A en 5B en 3A en 3B naar de bib
 • vr 25/11: Boekenbeurs en pop-up bar ouderraad – sokpoppenspel 6de lj voor mete- en petekindjes L1