Nieuwsbrief nr 1 – september 2020

Start van het nieuwe schooljaar

We starten het schooljaar extra feestelijk!

We zijn super blij dat we er allemaal samen mogen invliegen.

Blij om elkaar te zien, om weer ongedwongen te mogen spelen en leren…

En zoals iedereen kan zien met een vernieuwde speelplaats. Hier moeten we wel nog even geduld oefenen want pas na de winter zal het gras en de planten voldoende ingegroeid zijn om op te kunnen spelen.

Het grasveld benutten we meer dan in het verleden. Ook bij minder mooi weer kan er geravot en gevoetbald worden. Aangepaste kledij en schoeisel zijn zeker nodig.

Tot dinsdag 1 september! Wij zijn er klaar voor.

 

Infomomenten KS en LS

Omwille van de veiligheidsmaatregelen kiezen wij als school ervoor om jullie als ouders op een andere manier te informeren.

Op woensdag 2 september mogen jullie van de juffen KS een schriftelijke toelichting over de klaswerking verwachten.

Voor de LS volgt dit op donderdag 3 september. Deze toelichting wordt via Gimme doorgestuurd. Indien er vragen zijn, kan je steeds via mail contact opnemen met de juf of meester.

 

Schoolnieuws

Team

Juf Liesbet is in de vakantie bevallen van een zoontje, Otis. We wensen mama en baby alle geluk van de wereld. Juf Sanne start in de instapklas en zorgt dat de instappers zich dadelijk welkom voelen op onze school.

In de KS verwelkomen we ook juf Lisa Huygen. Zij zal samen met juf Heidi extra zorg geven aan de kleuters.

In de 1ste graad komt juf Marijke Lefèver de ploeg versterken en in de 3de graad neemt juf Julie Dumont deze taak op zich.

Ook voor deze juffen is het allemaal nieuw maar de kinderen en collega’s staan klaar zodat ook zij zich snel thuis voelen in De Waaier

Scholengemeenschap en schoolbestuur

Vanaf 1/09/2020 maakt De Waaier deel uit van de scholengemeenschap Archipel.

In het schoolreglement kan je lezen welke scholen hiertoe behoren.

Het schoolbestuur wijzigde eind augustus. De school vormt een personele unie met de scholen van de Zusters Annunciaten Heverlee.

Vzw Zusters van Liefde, Naamsesteenweg 355 – 3001 Heverlee.

De voorzitter is de Heer Roger Haest.

 

Schoolreglement en onderwijsregelgeving

Het schoolreglement vinden jullie op de website onder ‘Onze school’.

Wijzigingen zijn gemarkeerd en kan je nalezen in de brochure ‘onderwijsregelgeving’.

De instemming met het reglement wordt de eerste schooldag meegegeven en ondertekend meegebracht.

 

Pedagogische prioriteiten

Zoals elk jaar zetten we in op een aantal pedagogische prioriteiten.

We bouwen verder aan ons taalbeleid en blijven lezen in de focus zetten.

Ook de implementatie van het leerplan ZILL nemen we verder op.

Samen met de nieuwe SG Archipel krijgt ook ICT een belangrijke plaats. Na vorig schooljaar blijkt het zeer belangrijk en nodig om hierin te investeren. Vanuit de ouderraad wordt ondersteuning geboden.

De groene speelplaats blijft onze aandacht vragen. Spelen en leren gaan hier dan ook hand in hand. ( in de KS start de aanleg + verbouwing KS binnen ongeveer 2 jaar )

Uiteraard krijgen de kleuters de kans om ook op de speelplaats LS te spelen.

 

Melden afwezige kinderen

Als je kind niet aanwezig kan zijn op school, meld je dit telefonisch 016/48 93 08 of stuur je een mailtje naar de leerkracht. ( liefst voor 9u.00 )

Warme maaltijden kunnen enkel telefonisch afgemeld worden, eveneens voor 9u.

Zieke kinderen horen niet thuis op school. Bij ziekte verwittigen wij de ouders met de vraag de kinderen te komen ophalen.

 

Rijen en opvang

De opvang verloopt weer helemaal normaal. Let wel: de prijzen werden aangepast !

Omwille van de drukte aan de schoolpoort willen we vragen om de kleuters om 15.40 af te halen aan de achterkant van de school, op de kleuterspeelplaats.

Moet je nog kinderen in de LS ophalen dan ben je bij het 2de belsignaal zeker weer aan de poort in de Paardenstraat.

De rijen in de LS worden gevormd als vanouds.  ( rij poort Paardenstraat, rij Egenhovenstraat en Dorpstraat, rij fietsers )

Tijdens de opvang mag je de school binnenkomen om je kind(eren) op te halen.

KS via kleuterzaal   –   LS blauwe zaal of speelplaats  –  vanaf 16.45 alle kinderen in blauwe zaal of speelplaats LS

Gelieve steeds een mondmasker te dragen!

 

Website en Facebook

Een bezoekje aan www.dewaaier-bertem.be en onze facebookpagina is steeds de moeite waard.  Naast praktische info, kan je er ook volgen wat er in de klassen leeft. Foto’s van activiteiten en uitstappen vind je hier op terug.

In verband met de wet op de privacy vroegen we vorig schooljaar toestemming via een in te vullen document. We gaan ervan uit dat dit behouden blijft. Indien er toch veranderingen zijn, kan je dit melden op het secretariaat.

Ouders van nieuwe leerlingen vullen het document wel in.

 

Ouderraad

Wasbakken op de speelplaats

De ouderraad zorgde voor een aantal extra wasbakken op de speelplaats KS en LS.

Het handen wassen zal zo zeker vlotter verlopen. Dank je wel hiervoor!

Schoolkalender

Deze bevat foto’s van de kinderen van onze school. Per maand vind je ook de activiteiten van de school. Via je kind wordt een briefje meegegeven om de schoolkalender te bestellen.

Pop-up activiteit op 25 september 2020

Hou deze datum vrij want het wordt (corona-proof) reuzeleuk!

 

Varia

 • Omwille van de veiligheidsvoorschriften zijn er voorlopig geen lees- en meetouders meer in de KS en LS.
 • Warme maaltijden starten op maandag 21 september 2020.

 

Agenda september 2020

 • Di 1/09: Instapdag kleuters – Start schooljaar
 • Wo 2/09: Schriftelijke toelichting klaswerking KS wordt via Gimme doorgestuurd.
 • Do 3/09: Schriftelijke toelichting klaswerking LS wordt via Gimme doorgestuurd.
 • Vr 4/09: Foto’s per klas voor de schoolkalender ouderraad
 • Ma 7/09: Vertrek L6 op avonturenklas in Durbuy
 • Di 8/09: L3 op uitstap naar fruitbedrijf in Herent
 • Wo 9/09: Zwemmen L2 en L5
 • Wo 16/09: Zwemmen L2 en L5
 • Do 17/09: Zwemmen K3
 • Vr 18/09: Startviering KS en LS
 • Ma 21/09: Start warme maaltijden – K3 en L1 naar Tivoli-park
 • Wo 23/09: Zwemmen L2 en L5
 • Vr 25/09: Pop- up activiteit ouderraad
 • Ma 28/09: Schoolfotograaf