Nieuwsbrief nr 1 – september 2021

Start van het nieuwe schooljaar en coronamaatregelen

Na een jaar en half zijn we heel blij om weer normaler te starten.

Opendeur, infoavonden, L6 naar Durbuy, … Zo fijn dat dit weer kan.

Toch blijven we voorzichtig en houden we een aantal maatregelen van vorig jaar aan.

 • Handen wassen en eventueel ontsmetten
 • Verluchten
 • Mondmasker als we rond lopen
 • Afstand tijdens de pauze

In de eigen klas hoeven leerkrachten en leerlingen geen mondmasker te dragen.

Toch (letterlijk) een hele verademing voor iedereen.

Aan de ouders wordt nog steeds gevraagd om tijdens de lesuren zo weinig mogelijk op school te komen. Is dit nodig voor een oudercontact of iets anders dan draag je nog steeds een mondmasker bij het betreden van het schooldomein.

Je belt aan of neemt telefonisch contact op voor je de school binnenkomt.

 

Infoavonden KS en LS 

Voor de jongste kleuters gaat de infoavond door op dinsdag 7/09.

 • K1A om 19u.00
 • K1B om 19u.30
 • K1C om 20u.00

K2 en K3 verwachten we op woensdag 8/09 om 20u.00 in de KS.

De infoavond van de LS is op donderdag 9/09.

 • L1 en L6 om 19u.00
 • L2 en L5 om 19u.30
 • L3 en L4 om 20u.00

Uiteraard respecteren we de regels. We dragen een mondmasker of houden afstand.

Graag tot dan!

 

Schoolnieuws

Jaarthema pastoraal

Als bomen vertellen: iedereen telt!

We zetten in op een schooljaar waar we weer samen activiteiten mogen doen. Want hoe beter we elkaar kennen, hoe fijner het wordt op school. De startviering gaat door op donderdag 23 september. 

 

Combiklassen jongste kleuters

We starten met 3 klassen jongste kleuters. 

We zijn ervan overtuigd dat kinderen van elkaar vlot leren én dat een hechte samenwerking tussen de 3 klassen veel voordelen heeft.

Tijdens de infoavonden voor de jongste kleuters geven we meer concrete informatie hoe de werking in De Waaier zal verlopen.

 

Opvang door Sporty op lesvrije dagen

Zodra we weten of Sporty vzw dit nog opneemt voor onze school, krijgen jullie bericht via Gimme.

1ste trimester: vrijdag 24/09/2021 – woensdag 30/09/2021 – woensdag 13/010/2021 – vrijdag 12/11/2021

 

Aandacht voor een nette school met respect voor materiaal en accommodatie

Samen met het team, kinderen en ouders willen we hier echt op inzetten. Immers vuile toiletten, verloren kledingstukken, massa’s doosjes, slordige gangen, vindt niemand leuk. De kinderen van de leerlingenraad kaarten dit elk jaar aan. 

Hopelijk kunnen we hier dit schooljaar eens echt verandering in brengen.

 

Schoolreglement 

Het schoolreglement voor het schooljaar 2021 – 2022 kan je vinden op de website van de school. Wijzigingen in de loop van het schooljaar worden steeds aan de ouders gemeld.

 

Melden afwezige kinderen

Als je kind niet aanwezig kan zijn op school, meld je dit telefonisch 016/48 93 08 of stuur je een mailtje naar de leerkracht. ( liefst voor 9u.00 )

Warme maaltijden kunnen enkel telefonisch afgemeld worden, eveneens voor 9u.

Zieke kinderen horen niet thuis op school. Bij ziekte verwittigen wij de ouders met de vraag de kinderen te komen ophalen.

Indien je kind of iemand in het gezin positief test op Corona, verwittig je zo snel mogelijk de school. Wij nemen contact op met het VCLB Leuven die ons zegt welke maatregelen we dienen te nemen.

 

Rijen en opvang

De opvang voor- en naschools verloopt voorlopig net zoals in juni. De kinderen worden van 7u.00 tot 8.15 opgevangen in de blauwe zaal. Dan gaan de kleuters naar de KS en de kinderen van de LS naar de speelplaats.

Na school komen alle kinderen samen op de speelplaats. De ouders halen de kinderen hier op , net als eind vorig schooljaar. Ouders komen binnen langs de Paardenstraat en verlaten de school via de Egenhovenstraat. Iedereen draagt een mondmasker.

De kleuters die in de opvang blijven, worden tussen 16u.00 en 16.30 afgehaald aan het poortje op de speelplaats van de kleuterschool. De kinderen van de LS spelen op de speelplaats.

Leerlingen van L5 en L6 kunnen op vraag binnen hun huiswerk maken.

Indien de cijfers goed blijven, breiden we de studie weer uit.

Let wel: de prijzen werden opnieuw aangepast voor de drie scholen in Bertem en dit na overleg met de gemeente. Van 8u.00 tot 8u.30 wordt er 0,50 euro aangerekend.

 

Strapdag 17 september 2021

Op 17 september maken we er een leuke stap- en fietsdag van! Iedereen komt te voet of met de fiets. Dat zou toch te gek zijn!!! ( en gaat dit niet helemaal, dan is parkeren op het Dorpsplein en een klein stukje te voet of met de fiets al super knap )

Iedereen is die dag ‘ strapkampioen’. We gaan er met zijn allen voor.

 

Agenda

 • Di 7/09: Foto’s voor kalender ouderraad – Infoavond jongste kleuters
 • Wo 8/09: Zwemmen L2 en L5 – Infoavond oudste kleuters
 • Do 9/09: Infoavond LS
 • Za 11/09: 1ste Communie in Bertem
 • Ma 13/09: Vertrek L6 naar Durbuy
 • Wo 15/09: Zwemmen L2 en L5
 • Vr 17/09: STRAPDAG voor iedereen!
 • Wo 22/09: Zwemmen L2 en L5
 • Do 23/09: Startviering ‘Bomen verbinden: Iedereen telt! ‘
 • Vr 24/09: Facultatieve vrije dag
 • Ma 27/09: K3 en L1 naar Tivolipark te Mechelen
 • Di 28/09: EHBO-cursus voor juf Goele en juf Jacinte
 • Wo 29/09: Pedagogische studiedag – vrijaf voor de leerlingen
 • Do 30/09: Fotograaf op school