Nieuwsbrief nr 1 – september 2022

Start van het nieuwe schooljaar

Na een mooie en warme zomer zijn we blij om weer te mogen starten. Elk jaar is het een feest om onze leerlingen op 1 september te verwelkomen. De ene huppelt binnen, de andere slentert misschien wat. Maar na een paar dagen valt alles weer in het vertrouwde ritme en maken we er samen een fijn, gezellig en leerrijk schooljaar van!

Infoavonden LS en KS

Infoavond LS gaat door op woensdag 7 september 2022. Infoavond KS vindt plaats op donderdag 8 september 2022. Beiden starten om 20u.00 in de klas van je kind.

Schoolnieuws

Team

We verwelkomen drie leerkrachten op onze school.

 • Juf Karien Leo wordt klasjuf van L5B.
 • Juf Lia Németh neemt de klas over van de leerkrachten die deeltijds werken.
 • Juf Ellen Bulckens ondersteunt de werking in de derde graad.
 • Juf Brit Vandenbrouck kent de werking reeds en neemt de kleuters van K1B onder haar hoede tot juf Eveline uit zwangerschapsverlof komt.

We wensen hen heel veel succes in De Waaier!

Jaarthema pastoraal: Vertrouwen uitstralen

Dit jaar volgen we de lichtpuntjes naar voluit leven en stralen we vertrouwen uit.

Wegwijzers hierbij zijn duurzaamheid, gastvrijheid, verbondenheid, verbeelding, kwetsbaarheid en belofte,… Het zijn tegelijk toetsstenen van kwaliteitsvol onderwijs.

Kleuterschool

We starten met 4 klassen jongste kleuters. Op deze manier worden de klasjes nooit groter dan 22 kindjes ( eind juni ). We zijn ervan overtuigd dat deze werking ervoor zorgt dat de jongste kleuters goed begeleid en in vertrouwen hun eerste stappen in onze school zetten.

De derde kleuterklas A verhuist naar een mooie en nieuwe containerklas. Zo hebben de jongste kleuters ook 4 eigen klasjes met het nodige sanitair kort bij de hand. Succes verzekerd!

Opvang door Sporty op lesvrije dagen

Net als de vorige jaren zal Sporty kwaliteitsvolle opvang voorzien op de volledige, lesvrije dagen. Deze zijn maandag 3 oktober 2022, maandag 30 januari 2023 en vrijdag 17 maart 2023.

Naschoolse activiteiten

In samenwerking met Sport en Opleiding worden dit jaar maandelijks naschoolse activiteiten aangeboden.

Wie hier nog interesse in heeft, kan via deze link de nodige informatie verkrijgen.

Schoolreglement

Het schoolreglement voor het schooljaar 2022 – 2023 kan je vinden op de website van de school. Wijzigingen in de loop van het schooljaar worden steeds aan de ouders gemeld.

Melden afwezige kinderen

Als je kind niet aanwezig kan zijn op school, meld je dit telefonisch 016/48 93 08 of stuur je een mailtje naar de leerkracht (liefst voor 9u.00).

Warme maaltijden kunnen enkel telefonisch afgemeld worden, eveneens voor 9u.

Zieke kinderen horen niet thuis op school. Bij ziekte verwittigen wij de ouders met de vraag de kinderen te komen ophalen.

Gym in de LS

Omwille van hygiënische redenen kleden de kinderen van L1 tot en met L6 zich om voor de lessen gym. Ze dragen een t-shirt, een short en sportschoenen die ook geschikt zijn voor de sportzaal.

Deze kledij wordt in een stevige turnzak bewaard. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Paardenstraat wordt schoolstraat

Wat verandert er vanaf 1 september:

 • Er kan niet meer geparkeerd worden in de Paardenstraat tussen het kapelletje en huisnummer 30.
 • Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8u25 en 8u50 en tussen 15u40 en 16u05.
 • Op woensdag is dit tussen 8u25 en 8u50 en tussen 11u55 en 12u20.
 • Op vrijdag tussen 8u25 en 8u50 en tussen 14u55 en 15u20.
 • Enkel de bewoners van de huizen in dit gedeelte van de Paardenstraat hebben toestemming om hier in en uit te rijden (= plaatselijk verkeer).

 Wat kan wel:

 • Vanaf 1 september is er voldoende ruimte voor fietsen, bakfietsen en fietskarren in de schoolstraat (Paardenstraat tussen kapelletje en huisnummer 26).
 • Fietsers kunnen vanaf nu ook binnen via de poort in de Paardenstraat, en met hun fiets aan de hand over de speelplaats naar de fietsenstalling stappen.
 • Wagens vanuit de Slangenpoel kunnen aanrijden tot aan de Paardenstraat ter hoogte van nummer 28 en hier veilig omkeren op het voorziene stuk extra asfalt.
 • Parkeren kan nog steeds aan de rechterkant in de Paardenstraat richting brug.
 • Er zijn opnieuw 3 parkeerplaatsen voor de schoolpoort in de Paardenstraat.

Deze kunnen ook door ouders gebruikt worden buiten de uren van de Schoolstraat.

De inrit van het WZC en de kribbe blijven bereikbaar.

Agenda september

 • Do 1/09: Start nieuwe schooljaar
 • Wo 7/09: Zwemmen L2 en L5 – Infoavond LS
 • Do 8/09: Infoavond KS
 • Ma 12/09: Start warme maaltijd
 • Do 15/09: Sportdag L3, L4 en L5
 • Vr 16/09: Sportdag L1 en L2
 • Ma 19/09: Zesde leerjaar naar Durbuy
 • Wo 21/09: Pedagogische studiedag
 • Do 22/09: K3 zwemmen
 • Di 27/09: 3de kk en 1ste leerjaar naar Technopolis.