Nieuwsbrief nr.5 – januari 2023

Beste wensen voor 2023

We wensen jullie een jaar met een gouden randje rond!

Heel veel geluk, succes en een goede gezondheid in 2023!

 

Inschrijvingsprocedure scholen van Bertem

De inschrijvingen voor de scholen anders georganiseerd

De Vlaamse overheid werkt al geruime tijd aan initiatieven om de inschrijvingen in de basisscholen op een meer uniforme manier te organiseren. Zij ontwikkelden daarvoor een centraal digitaal platform dat voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 in gebruik wordt genomen.

De drie Bertemse scholen zullen voortaan de leerlingen laten aanmelden via dit platform.

Het platform werkt in 4 stappen:  

 1. School kiezen
  De ouders van het kind hebben een voorkeur voor een bepaalde school
 2. Aanmelden
  De ouders maken via het platform hun interesse in één of meerdere scholen kenbaar
 3. Ordenen en toewijzen
  De ordening en toewijzing gebeurt via het  digitaal platform. Men kan nooit een school     toegewezen krijgen waarvoor men niet gekozen heeft.
 4. Inschrijven
  Pas nadat er een school is toegewezen, kan er effectief een inschrijving plaatsvinden.

Voor het schooljaar 2023-2024 staat volgende tijdslijn gepland:

 • Aanmelden van voorrangsgroepen (kinderen van personeel en kinderen die behoren tot hetzelfde gezin) van 1 februari 2023 om 0u tot 24 februari 2023 om 17u
 • Aanmelden voor alle andere kinderen van 28 februari tot en met 21 maart 2023 
 • uiterste bekendmaking resultaat 19 april 2023 inschrijving in de toegewezen school van 24 april tot en met 15 mei 2023 
 • vrij inschrijven: vanaf 23 mei 2023

De gemeente en de school doen er alles aan om iedereen duidelijk te informeren. 

Bij twijfel kan u steeds contact opnemen met de gemeente of de school.

 

Tevredenheidsenquête leerlingen en ouders

Een school heeft als opdracht om zijn participanten de bevragen.

Bij de leerkrachten hielden we vorig schooljaar een enquête. Hier hebben we een aantal aandachtspunten uitgehaald waar we met het hele team hebben op ingezet.

Eind januari 2023 nemen we een tevredenheidsenquête af van leerlingen en ouders.

Voor de leerlingen maken we gebruik van de tool die de onderwijsinspectie aanreikt aan de kinderen van L4, L5 en L6. De gegevens worden ook door hen verwerkt en meegedeeld aan de school.

voor de ouders werkten we samen met de school van Neerijse een vragenlijst uit.

Het spreekt voor zich dat we jullie daarna briefen en met de resultaten aan de slag gaan.

 

Team en klassen

In de KS nemen we afscheid van juf Brit en juf Sofie. 

Juf Eveline komt terug uit zwangerschapsverlof en neemt de kleuters van K1B over.

Juf Sarah start weer in haar klasje ( K1D ) en differentieert ook halftijds mee in L1.

In de lagere school werkt juf Sara van L3B halftijds vanaf januari.  We krijgen hier een nieuwe collega bij: juf Marika. Juf Marika liep stage in onze school en kent de werking van de school. Zij zal ook L4A en L3A opvangen.

We wensen iedereen heel veel succes.

 

Poëzieweek

In de week van 26/01 tem 1/02 is de poëzieweek.  Wij gaan hier op school mee aan de slag in de week van 23 januari. Het thema is  ‘vriendschap’.

In elke klas worden er leuke activiteiten voorzien waarbij de kinderen o.a. kennis maken met verschillende vormen van poëzie, genieten van het beluisteren van poëzie en het verzinnen van ontbrekende woorden uit een gegeven gedicht enz. 

Elke klas krijgt een vlaggenlijn die gevuld wordt met poëzie, hiermee worden alle klassen met elkaar verbonden.

Ook voor de ouders en leerkrachten wordt er een vlaggenlijn voorzien.  Heb je een leuk gedicht, een fijne spreuk of zet je graag enkele eigen gevonden poëzie op papier, dan voegen wij deze graag toe aan de vlaggenlijn. 

Meer info hierover volgt nog via een Gimme-bericht.

 

Agenda

 • ma 9/01: Instapdag KS
 • wo 11/01: Zwemmen L3 en L4
 • do 12/01: Zwemmen K3/ bib L6 / bibbezoek 1ste en 6de leerjaar
 • ma 16/01: Voorlezen WZC L1A
 • wo 18/01: Zwemmen L3 en L4
 • do 19/01: Buddy activiteit lagere school
 • ma 23/01: Poëzieweek
 • wo 25/01: Zwemmen L3 en L4 / leesouders in de Kleuterschool
 • zo 29/01: Zweedse avond OR
 • ma 30/01: Facultatieve vrije dag