Nieuwsbrief nr. 8 – april 2023

Rijen op het einde van de schooldag (START NA PASEN)

Tijdens Corona hebben we ongelooflijk veel geschakeld om het brengen en ophalen van de leerlingen veilig te laten verlopen. Nu deze periode ( gelukkig ) voorbij is, schakelen we weer over naar hoe het ‘vroeger’ was. Dit in de eerste plaats om alles veiliger en overzichtelijker te laten verlopen.

Belsignaal

De eerste bel gaat om 15u45. Dit is het signaal dat de lessen stoppen en gaat het kleine poortje in de Paardenstraat open voor ouders die kleuters afhalen. Om 15u50 gaat de tweede bel. Op dat moment gaan de grote poorten ( Paarden- en Egenhovenstraat ) open en vertrekken de rijen in de LS.

AANPASSING VOOR 1ste GRAAD

Hoe verloopt het concreet?

Kleuterschool 

De kleuters die opgehaald worden, wachten op de bankjes aan de eigen klas. De (groot)ouders halen de kinderen op in de speelzaal van de KS. Zo hebben de juffen een duidelijk overzicht van wie wordt opgehaald. Kleuters die in de opvang blijven, gaan dadelijk naar de speelplaats. Er wordt aangeduid wie in de opvang is. 

Aanpassing ophalen na schooltijd voor de 1ste en 2de leerjaar

De kinderen van L1 en L2 wachten op het grasveld net voor de KS. Zij kunnen wel aan hun klasrij opgehaald worden. Zo behouden we de informele contacten die bij de jongste kinderen van de lagere school toch belangrijk zijn.

Lagere school ( L3, L4, L5 en L6 )

De leerlingen van L3, L4, L5 en L6 vormen rijen:

rij opvang – rij kapel voetgangers en fietsers – rij Kerkstraat voetgangers en fietsers – rij poort Egenhovenstraat (volgorde van vertrek)
De ouders aan de Paardenstraat wachten aan de poort.
De ouders die hun kind ophalen in de ik Egenhovenstraat wachten eveneens aan de poort.
De kinderen die in de opvang blijven, staan in de rij op de speelplaats.
Het is dus niet meer de bedoeling om leerlingen van de LS op de speelplaats af te halen. Wel moeten kinderen duidelijk weten in welke rij ze moeten staan.
Gelieve dit met hen te bespreken.
Kinderen die in de opvang blijven, wachten tot alle rijen vertrokken zijn voor ze gaan spelen.
Op deze manier maken we het einde van de schooldag veiliger én zorgen we voor meer orde en structuur.

Voor school of na 15.50 de juf of meester even aanspreken, kan natuurlijk nog wel.
Ouders zijn nog steeds welkom om een vraag te stellen, iets mee te delen aan de klasleerkracht of even te vragen hoe het gaat.

Tijdens de opvang worden de kinderen opgehaald op de speelplaats, in de studie of de blauwe zaal.

KS en L1 + L2 LS ( L3, L4, L5 en L6 )
15.45: 

 • kleine poort Paardenstraat open
 • kleuters wachten aan de klas
 • L1 en L2 wachten in hun klasrij

woe idem om 12.00 en 12.05
vrij idem om 15.00 en 15.05

 

15.45: 

 • lessen eindigen
 • rijen worden gevormd

15.50: 

 • grote poorten gaan open
 • rijen LS vertrekken

Aanmeldsysteem gemeente Bertem

Dit schooljaar werden de inschrijvingen voor het schooljaar 2023 – 2024 voor de eerste keer via een online aanmeldsysteem van de gemeente Bertem georganiseerd.

Voor onze school °2021 werden 35 kinderen aangemeld en nog een aantal kinderen voor andere jaren. Vanaf 24 april tot en met 15 mei 2023 kunnen aangemelde kinderen effectief worden ingeschreven. Vrij inschrijven kan vanaf 23 mei 2023.

Tevredenheidsenquêtes ouders 

We kregen 81 ingevulde enquêtes binnen. 

Het meest tevreden zijn de ouders over de volgende punten. 

( meer dan 95%  helemaal akkoord of meestal akkoord )

 • Als ouder voel ik me welkom op school.
 • Ik ben op de hoogte van de afspraken die gelden op school.
 • Er is wederzijds respect tussen leerkracht en kind.
 • De school heeft aandacht voor sociale vaardigheden.
 • De leerkrachten zijn gemakkelijk aanspreekbaar en behulpzaam.
 • Ik ben tevreden over de infrastructuur van het schoolgebouw.
 • De klassen zijn aangenaam en kindvriendelijk ingericht.

Dit zijn toch mooie pluimen voor ons hele team en organisatie!
Uiteraard zijn er aandachtspunten. ( meestal niet of helemaal niet akkoord )

 • Ik ben tevreden over de hygiëne op school ( 28,4% )
 • De schoolomgeving is verkeersveilig ( 34,6% )
 • Ik ben tevreden over de voor- en naschoolse opvang ( 34,6 % )

Wat kan er gebeuren?

 • De toiletten blijven een pijnpunt.

Met de leerlingenraad zoeken we steeds naar oplossingen om kinderen te motiveren. 

De WC-guards ( 6de lj ) houden een oogje in het zeil tijdens de speeltijden.

 • Alle participanten houden elkaar op de hoogte en steken de koppen bij elkaar in de werkgroep mobiliteit van de ouderraad en de mobiliteitsraad van de gemeente.
 • Naar 2024 toe onderzoekt de gemeente Bertem om de opvang in de drie scholen uit te besteden ( wel op de eigen locatie van de school! ) aan een externe organisatie.

Tevredenheidsenquête leerlingen (onderwijsinspectie)

De enquête peilt naar het welbevinden van de leerlingen van L4, L5 en L6.

Volgende items kwamen aan bod:

 • Tevredenheid peilt naar de mate waarin de leerling tevreden is over de klas en de school in het algemeen
 • Betrokkenheid weerspiegelt hoe de leerling zichzelf betrokken voelt bij wat er in de klas gebeurt.
 • Academisch zelfconcept gaat na hoe de leerling zichzelf percipieert op cognitief vlak. De persoonlijke perceptie van een leerling over het eigen cognitieve kunnen staat in rechtstreekse relatie met zijn/haar welbevinden.
 • Sociale relaties geeft de perceptie van de eigen sociale contacten van de leerling weer.
 • Pedagogisch klimaat geeft aan hoe een leerling het pedagogisch klimaat in de klas en op de school precipieert.

Algemeen genomen scoren onze leerlingen op alle onderdelen rond het gemiddelde van Vlaanderen. Het welbevinden zit dus globaal genomen echt wel goed.

We zien wel dat de leerlingen van het 4de leerjaar wat hoger scoren op de verschillende items. (Mogelijk te verklaren dat deze kinderen jonger zijn en misschien wat minder kritisch? ) De leerlingen van het zesde leerjaar scoren hun sociale contacten en academisch zelfconcept hoog in. Alle leerlingen geven als algemene sterkte aan dat ze hun eigen mening mogen formuleren en dat leerkrachten echt naar hen luisteren.

Toch wel een mooie pluim voor de leerkrachten van de bovenbouw!

Verjaardagen en trakteren

Individuele snoepzakjes of chips worden niet uitgedeeld bij een verjaardag.
Een cake, wafeltje of andere traktatie smaakt zeker even goed!

Opbrengst vastenvoettocht Syrië en Turkije 12-12

Donderdag 30 maart en vrijdag 31 maart 2023 zetten onze leerlingen hun beste beentje voor. De vastenvoettocht bracht een mooi bedrag op van 700 euro. Dit storten we voor Syrië en Turkije. Dank je wel iedereen!


Agenda april

 • Za 01/04: start paasvakantie
 • Zo 09/04: Pasen
 • Ma 10/04: paasmaandag
 • Ma 17/04: Instapdag
 • Di 18/04: L6B naar WZC (gezelschapsspellen)
 • Wo 19/04: L1 en L6 zwemmen
 • Do 20/04: K3 zwemmen
 • Ma 24/04: 6A: belevingsdag secundair onderwijs
 • Di 25/04: 6B: belevingsdag secundair onderwijs
 • Wo 26/04: Leesouders KS/L1 en L6 zwemmen

Een fijne paasvakantie voor iedereen!