Nieuwsbrief nr 8 – juni 2020

Een speciaal schooljaar

Op 13 maart 2020 was het de laatste ‘gewone’ lesdag. Vanaf dan werd het leven voor iedereen wat vreemd. Lege straten, iedereen thuis, winkels gesloten, …

Ook voor het onderwijs kwamen er allerlei scenario’s aan te pas: pré-teaching, noodopvang, afstandsleren, klasbubbels, contactonderwijs. Termen die we voor het coronatijdperk zelfs niet kenden. Als school hebben we ons best gedaan om aan zoveel mogelijk verwachtingen te voldoen en te switchen wanneer het van ons gevraagd werd.

Dit kon natuurlijk enkel met de steun van jullie als ouders.

Daarom een welgemeende DANK JE WEL om samen met ons school te maken en de kinderen te geven waar ze echt wel recht op hebben, namelijk ‘goed onderwijs’.

En zeker ook een pluim voor het lerarenteam dat elke dag klaar staat voor de hun toevertrouwde kinderen. Samen staan we sterk!

Mengen van klassen en klaslijsten

Dit jaar worden er geen klassen gemengd. De kinderen hebben elkaar gedurende een lange tijd moeten missen.

We willen dan ook de groepen bij elkaar houden zodat iedereen op 1 september 2020 met alle vrienden kan starten in de nieuwe klas.

In de laatste week schuiven de juffen en meester door zodat de kinderen kunnen kennismaken met de leerkracht van het volgende schooljaar. Ook de klaslijsten krijgen jullie dan mee.

Leerkrachtenteam

Na heel veel jaren dienst neemt juf Greet op 30 juni afscheid van onze school. Zij gaat op pensioen en genieten van de vrije tijd die ze dan krijgt.

Juf Els zoekt ook andere horizonten op. Als ondersteuner in het ondersteuningsnetwerk zal zij vanaf september kinderen en scholen met een zorgvraag begeleiden.

Juf Francine neemt ook welverdiende rust en zal de opvang niet meer opnemen.

Heel erg bedankt voor jullie inzet. We gaan jullie missen!

Einde schooljaar 2019 – 2020

  • In de LS wordt een rapport meegegeven. Hierop staan de cijfers van januari tot en met maart en van mei en juni. Eindtoetsen zijn er niet afgenomen.

De kinderen werden gedurende de periode van afstandsleren goed opgevolgd. Het bepalen van de beginsituatie zal in september onze eerste opdracht zijn!

  • Oudercontacten gebeuren op vraag van de school. Als ouder krijgt u hiervoor een uitnodiging. Deze gaan zo veel mogelijk digitaal door.

Voor dringende vragen kan u wel steeds via mail terecht bij de juf of meester.

  • De receptie voor de derde kleuterklas gaat door op donderdag 25/06.
  • De zesdeklassers vieren we dinsdag 30/06 met een uitgebreide ceremonie en receptie. Beide momenten filmen we en sturen we naar de ouders door zodat iedereen kan meegenieten van deze speciale momenten.
  • Dinsdag 30 juni 2020 stopt de school om 12.00 uur. Er wordt opvang voorzien tot 14.00 uur.

Start op 1 september 2020

Wij hopen dat we op 1 september onze poorten opnieuw wagenwijd kunnen openzetten.  We duimen met zijn allen voor een fantastische start en een ‘gewoon’ schooljaar 2020 – 2021.

Belangrijke data volgend schooljaar

  • Opendeur (onder voorbehoud): vrijdag 28 augustus 2020 van 18u.00 tot 19u.30
  • Infoavond KS: woensdag 2 september 2020 om 20u.00.
  • Infoavond LS: donderdag 3 september 2020 om 20u.00
  • Facultatieve vrije dagen: maandag 5 oktober 2020 en vrijdag 19 maart 2021
  • Pedagogische studiedagen: vrijdag 2 oktober 2020 en  maandag 11 januari 2021