Nieuwsbrief ouderraad De Waaier – januari 2021

Hallo,

Zo ziet onze ouderraad er tegenwoordig uit. We willen jullie graag op de hoogte houden van ons doen en laten via deze nieuwsbrief. Alle vragen en tips zijn welkom op ouderraaddewaaierbertem@gmail.com.

Schoolnieuws

De sluiting van de school voor de kerstvakantie bleek achteraf een goede zet. Zo werden veel besmettingen voorkomen. Het was zeker geen gemakkelijke beslissing omdat er verschillende partijen (CLB, contacttracing, gemeente) samen een risico-inschatting moesten maken. Het CLB is hierbij het eerste aanspreekpunt, zowel voor ouders als de school.

Werkgroep IT

Via de scholengemeenschap zal er de komende jaren een grote inspanning gebeuren op het gebied van IT. Zowel voor de leerlingen als de leerkrachten zal er meer gewerkt worden met Chromebooks. Met de ouderraad willen we dit project steunen door ambassadeurs te zoeken die kunnen helpen in de klas, net zoals leesouders. De werkgroep werkt een voorstel uit.

Evaluatie verkoop chocoladepakket

Deze actie was een succes en bracht 1080 euro op. Dit kan gebruikt worden voor diverse projecten in de school (groene speelplaats, typelessen, aankoop speelgoed, …)

Activiteiten ouderraad

De kerstkoffie, pop-up bar, boekenbeurs en kwis-fuif werden allemaal afgelast. We gaan op zoek naar een corona-proof alternatief waarmee we op verkenning gaan in Bertem. Onze creatieve ploeg werkt een activiteit uit. Hou Gimme en Facebook in de gaten.

Trooper

Gratis geld bestaat niet! Toch wel … via Trooper kan je De Waaier steunen bij al je online aankopen. We gaan hier nog extra reclame voor maken.

Mobiliteit

De dynamische verkeersborden werden hersteld. Door de wijziging in de kosten voor de opvang, merken we een grotere spreiding van het verkeer rond de start/einde van de school. In samenspraak met de schepen van mobiliteit willen we zoeken hoe het verkeer rond de school nog veiliger kan.

Financiën

We gaan een QR-code aanvragen waarmee we op activiteiten betalingen kunnen ontvangen.

De volgende ouderraad is 2/3/2021

Warme groeten
De ouderraad