Start schooljaar 2020-2021

Beste ouders,

Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming stelde, in overleg met de GEES-werkgroep, de sociale partners en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen, eind vorig schooljaar reeds een plan op voor de onderwijsinstellingen van alle onderwijsniveaus.

Dat plan hanteert 4 mogelijke pandemieniveaus: van nul risico (niveau groen), over laag (niveau geel) en matig (niveau oranje) risico tot hoog risico (niveau rood).

Aan elk pandemieniveau zijn andere veiligheidsmaatregelen verbonden, maar het centrale uitgangspunt is telkens dat men het recht op leren maximaal wil garanderen. Zonder daarbij de veiligheid van het onderwijspersoneel en de leerlingen uit het oog te verliezen.

Zoals u vermoedelijk al hoorde, hebben de Vlaamse Onderwijspartners vorige week beslist om het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs) te laten starten in pandemieniveau geel: “verhoogde waakzaamheid”.

Voor onze school houdt dat in:

 • Alle leerlingen kunnen voltijds naar school.
 • Derden zijn toegelaten op school.
 • Extra-murosactiviteiten kunnen doorgaan. Volwassenen passen veiligheidsmaatregelen toe in contacten met andere volwassenen.
 • Groepsactiviteiten op school (vergaderingen, vieringen,…) kunnen weer. Uiteraard met toepassing van de nodige veiligheidsmaatregelen
 • Infrastructuur en materiaal (klaslokalen, speelplaats, speeltuigen, didactisch materiaal…) kan weer op de normale manier gebruikt worden.
 • Extra handhygiëne blijft nodig.
 • Extra verluchting en ventilatie blijft nodig.
 • Social distancing bij contacten tussen volwassenen blijft van kracht. Personeel draagt mondmasker indien afstand niet gegarandeerd kan worden.
 • Aan de schoolpoort gelden de veiligheidsregels gehanteerd in de samenleving

Indien de code geel overgaat naar oranje of rood, brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. Wij informeren u dan over wat dit meebrengt voor onze school.

 

 Wat houdt code geel nu concreet in voor De Waaier:

 • De opendeur van 28/08/2020 kunnen wij niet veilig laten verlopen voor al onze 410 kinderen. De kinderen maakten eind juni reeds kennis met de nieuwe klas, juf of meester en zijn reeds vertrouwd met de school en de leerkrachten.

Daarom komen op uitnodiging van de school enkel de volgende kinderen naar de opendeurdag op vrijdag 28/08 van 18.00 tot 19.00:

 • De instappertjes van september.
 • De kinderen die naar het 1ste leerjaar gaan. De ouders krijgen een tijdslot toegewezen waarin zij naar de school komen.
 • De kinderen die nieuw zijn op onze school.
 • De kinderen die een vraag krijgen vanuit de school.
 • Steeds 1 volwassene en 1 kind dus niet beide ouders samen!
 • Voor de infoavonden van 2 en 3 september 2020 voorzien wij een gepast alternatief. Meer informatie volgt in de loop van de week.
 • De kinderen van het zesde leerjaar vertrekken maandag 7 september op avonturenklassen naar Durbuy. De veiligheidsvoorschriften worden daar zeer strikt opgevolgd door de plaatselijke monitoren en door onze leerkrachten.
 • Het zwemmen start weer gewoon op. Het 2de en 5de leerjaar starten met de zwemlessen. Ook de derde kleuterklas gaat weer zwemmen in Sportoase Leuven.
 • De speeltijden en rijen kunnen als vanouds. Toch nemen we een aantal zaken mee naar het nieuwe schooljaar:
 • De kleuters eten hun boterhammetjes in de klas.
 • Aan de poort staat er elke ochtend vanaf 8.15 een leerkracht.
 • Bij de kleuters wordt de hartjeslijn verschoven naar de buitendeur. Hier wordt afscheid genomen na een dikke knuffel en of kus.
 • De kinderen van de LS kunnen dadelijk naar de klas als zij toekomen tussen 8.30 en 8.45. Zij komen zoveel mogelijk alleen binnen.
 • De poorten sluiten om 8.45 en openen om 15.45, 12.00 of 15.00. Wie tijdens de dag de school wilt betreden, belt aan of verwittigt telefonisch. Volwassenen dragen een mondmasker op het terrein van de school.
 • De voor- en naschoolse opvang gaat normaal van start.
 • Van 7.00 tot 8.00 in de blauwe zaal bij juf Anne.
 • Vanaf 8.00 gaan de kleuters met juf Sonja naar de kleuterschool.
 • Na school is er studie voor de kinderen van het derde tot het zesde leerjaar. Juf Mieke ( oma van Anaya ) neemt de studie over van juf Francine.
 • De kleuters blijven tot 16.45 in de KS en komen dan naar LS. U kan voor 16.45 de kleuters ophalen via de kleuterzaal.
 • Het scansysteem blijft behouden.
 • De kosten voor de opvang werden in de drie scholen van Bertem opgetrokken. De prijzen vindt u in het schoolreglement en de website.
 • Vermits verluchting essentieel is bij de bestrijding van het virus, zal het een heel jaar ‘dikke-truiendag’ zijn. De verwarming blijft op een laag pitje. Ramen en deuren blijven zo veel en zo lang als kan open.
 • De maandelijkse nieuwsbrieven worden via Gimme doorgestuurd.
 • Verkouden of zieke kinderen komen niet naar school. Er wordt steeds gebeld om de kinderen op te halen.
 • Nog een dank je wel aan de ouderraad die een aantal wasbakken maakte om de handhygiëne vlotter te laten verlopen.


Opgelet:

Kinderen die terugkeren van vakantie uit een oranje of rode zone worden niet op school toegelaten vooraleer zij in orde zijn met de door de overheid opgelegde maatregelen (test en quarantaine).

Het schoolteam wenst iedereen een super fijn schooljaar toe.

We halen een hele periode van elkaar zien, plezier beleven en samen leren in én hebben een jaar tijd om er volledig voor te gaan. En virussen, die zijn niet welkom!

 

Juf Ilse,
directeur