Album

SCHOOLJAAR 2022-2023

 

SCHOOLJAAR 2021-2022

 

SCHOOLJAAR 2020-2021

 

SCHOOLJAAR 2019-2020

 

De gepubliceerde foto’s werden gemaakt door de leerkrachten en medewerkers van De Waaier, louter om de familie en naasten van onze leerlingen een beeld te geven van de schoolse en buitenschoolse activiteiten. Alle afbeeldingen blijven eigendom van de school, uitgaande van de geldende privacy- en portretrechten.

Wij vragen eenieder het nodige respect te tonen voor het ter beschikking gestelde beeldmateriaal, auteursrechten en de persoonlijke levenssfeer van kinderen en ouders!

Wij waken zorgvuldig over de inhoud, maar mocht u als betrokkene toch een opmerking of een probleem hebben met een of meerdere van de hier getoonde foto’s, dan vragen wij u dit te melden zodat de gepaste maatregelen kunnen genomen worden.