Nieuwkomers

Nieuwe inschrijvingen

Neem contact op via mail directie.dewaaier@sgarchipel.be of op het nummer van de school 016/48 93 08.

Ouders van jonge kleuters die in de loop van het schooljaar instappen in één van de eerste kleuterklasjes kunnen zich aanmelden bij het Gimme-kanaal “toekomstige instappers”. Zo blijven ze tot aan de instapdag ook op de hoogte van alle relevante info en open activiteiten op school.

INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2021 – 2022

Kinderen geboren tot en met: starten ten vroegste na: instapdag:
1 maart 2019 de zomervakantie dinsdag 1 september 2021
8 mei 2019 de herfstvakantie maandag 8 november 2021
10 juli 2019 de kerstvakantie maandag 10 januari 2022
1 augustus 2019 de teldag maandag 1 februari 2022
7 september 2019 de krokusvakantie maandag 7 maart 2022
19 oktober 2019 de paasvakantie dinsdag 19 april 2022
30 november 2019 Hemelvaart maandag 30 mei 2022

 

[ Bereken zelf de exacte instapdag via Onderwijs Vlaanderen ]

Bij de inschrijving moeten de ouders de KIDS-ID voorleggen, of een ander document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig.

[ meer informatie op de webstek van de Vlaamse overheid ]