Nieuwkomers

De inschrijvingen voor de scholen anders georganiseerd

De Vlaamse overheid werkt al geruime tijd aan initiatieven om de inschrijvingen in de basisscholen op een meer uniforme manier te organiseren. Zij ontwikkelden daarvoor een centraal digitaal platform dat voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 in gebruik wordt genomen.

De drie Bertemse scholen zullen voortaan de leerlingen laten aanmelden via dit platform:

Het platform werkt in 4 stappen:

 1. School kiezen
  De ouders van het kind hebben een voorkeur voor een bepaalde school
 2. Aanmelden
  De ouders maken via het platform hun interesse in één of meerdere scholen kenbaar
 3. Ordenen en toewijzen
  De ordening en toewijzing gebeurt via het  digitaal platform. Men kan nooit een school toegewezen krijgen waarvoor men niet gekozen heeft.
 4. Inschrijven
  Pas nadat er een school is toegewezen, kan er effectief een inschrijving plaatsvinden.

Voor het schooljaar 2023-2024 staat volgende tijdslijn gepland:

 • Aanmelden van voorrangsgroepen (kinderen van personeel en kinderen die behoren tot hetzelfde gezin) van 1 februari 2023 om 0u tot 24 februari 2023 om 17u
 • Aanmelden voor alle andere kinderen van 28 februari tot en met 21 maart 2023
 • uiterste bekendmaking resultaat 19 april 2023 inschrijving in de toegewezen school van 24 april tot en met 15 mei 2023
 • vrij inschrijven: vanaf 23 mei 2023

 

Bij de effectieve inschrijving leggen de ouders de Kids-ID of een ander document voor dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Vragen? Neem contact op via mail directie.dewaaier@sgarchipel.be of op het nummer van de school 016/48 93 08.

 

[virtueel bezoek]

Instapdata schooljaar 2022-2023

Kinderen geboren tot en met: starten ten vroegste na: instapdag:
1 maart 2020 de zomervakantie donderdag 1 september 2022
7 mei 2020 de herfstvakantie maandag 7 november 2022
9 juli 2020 de kerstvakantie maandag 9 januari 2023
1 augustus 2020 de teldag woensdag 1 februari 2023
27 augustus 2020 de krokusvakantie maandag 27 februari 2023
17 oktober 2020 de paasvakantie maandag 17 april 2023
22 november 2020 Hemelvaart maandag 22 mei 2022

Ouders van jonge kleuters die in de loop van het schooljaar instappen in één van de eerste kleuterklasjes kunnen zich aanmelden bij het Gimme-kanaal “toekomstige instappers”. Zo blijven ze tot aan de instapdag ook op de hoogte van alle relevante info en open activiteiten op school.

Instapdata schooljaar 2023-2024

Kinderen geboren tot en met: starten ten vroegste na: instapdag:
1 maart 2021 de zomervakantie vrijdag 1 september 2023
6 mei 2021 de herfstvakantie maandag 6 november 2023
8 juli 2021 de kerstvakantie maandag 8 januari 2024
1 augustus 2021 de teldag donderdag 1 februari 2024
19 augustus 2021 de krokusvakantie maandag 19 februari 2024
15 oktober 2021 de paasvakantie maandag 15 april 2024
13 november 2021 Hemelvaart maandag 13 mei 2024

 

[ Bereken zelf de exacte instapdag via Onderwijs Vlaanderen ]

Bij de inschrijving moeten de ouders de KIDS-ID voorleggen, of een ander document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig.

[ meer informatie op de webstek van de Vlaamse overheid ]