Nieuwkomers

Aanmelden en inschrijven voor schooljaar 2024-2025

  • De aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen loopt van 27 februari 2024 tot en met 19 maart 2024. Er is maar één aanmeldperiode. Echter kinderen die broers en of zussen hebben en kinderen van het personeel worden eerst gerangschikt.
  • De resultaten van de aanmeldingen worden ten laatste op 19 april 2024 bekendgemaakt.
  • Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich inschrijven van 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024.
  • Vanaf 23 mei 2024 starten de vrije inschrijvingen.

 

Bij de effectieve inschrijving leggen de ouders de Kids-ID of een ander document voor dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Vragen? Neem contact op via mail directie.dewaaier@sgarchipel.be of op het nummer van de school 016/48 93 08.

 

Instapdata

Kinderen geboren tot en met: starten ten vroegste na:instapdag:
1 maart 2021de zomervakantievrijdag 1 september 2023
6 mei 2021de herfstvakantiemaandag 6 november 2023
8 juli 2021de kerstvakantiemaandag 8 januari 2024
1 augustus 2021de teldagdonderdag 1 februari 2024
19 augustus 2021de krokusvakantiemaandag 19 februari 2024
15 oktober 2021de paasvakantiemaandag 15 april 2024
13 november 2021Hemelvaartmaandag 13 mei 2024

 

[ Bereken zelf de exacte instapdag via Onderwijs Vlaanderen ]

Bij de inschrijving moeten de ouders de KIDS-ID voorleggen, of een ander document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig.

[ meer informatie op de webstek van de Vlaamse overheid ]