Nieuwkomers

Nieuwe inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Bij de inschrijving leggen de ouders de Kids-ID of een ander document voor dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Vragen? Neem contact op via mail directie.dewaaier@sgarchipel.be of op het nummer van de school 016/48 93 08.

[virtueel bezoek]

Instapdata schooljaar 2022-2023

Kinderen geboren tot en met: starten ten vroegste na: instapdag:
1 maart 2020 de zomervakantie donderdag 1 september 2022
7 mei 2020 de herfstvakantie maandag 7 november 2022
9 juli 2020 de kerstvakantie maandag 9 januari 2023
1 augustus 2020 de teldag woensdag 1 februari 2023
27 augustus 2020 de krokusvakantie maandag 27 februari 2023
17 oktober 2020 de paasvakantie maandag 17 april 2023
22 november 2020 Hemelvaart maandag 22 mei 2022

INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2021 – 2022

Kinderen geboren tot en met: starten ten vroegste na: instapdag:
7 september 2019 de krokusvakantie maandag 7 maart 2022
19 oktober 2019 de paasvakantie dinsdag 19 april 2022
30 november 2019 Hemelvaart maandag 30 mei 2022

 

Ouders van jonge kleuters die in de loop van het schooljaar instappen in één van de eerste kleuterklasjes kunnen zich aanmelden bij het Gimme-kanaal “toekomstige instappers”. Zo blijven ze tot aan de instapdag ook op de hoogte van alle relevante info en open activiteiten op school.

 

[ Bereken zelf de exacte instapdag via Onderwijs Vlaanderen ]

Bij de inschrijving moeten de ouders de KIDS-ID voorleggen, of een ander document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig.

[ meer informatie op de webstek van de Vlaamse overheid ]