Nieuwkomers

INSTAPDATA HUIDIG SCHOOLJAAR

Kinderen geboren tot en met: starten ten vroegste na: instapdag:
17 november 2018 Hemelvaart maandag 17 mei 2021

 


Nieuwe inschrijvingen schooljaar 2021 – 2022

Voor het nieuwe schooljaar zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar voor instappertjes.
Omwille van de geldende coronamaatregelen verlopen de vrije inschrijvingen digitaal. Dit geldt voor de jongste kleuters vanaf geboortejaar 2019 die instappen tijdens het schooljaar 2021-2022 én voor alle andere nieuwe kinderen die op 1 september wensen te starten in De Waaier.

AANMELDINGSPROCEDURE

Stuur een mail met de naam en de geboortedatum van uw kind, uw eigen contactgegevens naar: secretariaat.dewaaier@sgarchipel.be

Het tijdstip van ontvangst bepaalt de rangorde van de aanmeldingen. U zal per kerende een aantal digitale formulieren ontvangen om uw kind officieel in te schrijven. Deze bezorgt u correct ingevuld en ondertekend aan de school terug. Dan kan zowel op papier en via de brievenbus (Egenhovenstraat) of per mail.

 

Bij vragen kan u steeds contact opnemen via mail directie.dewaaier@sgarchipel.be of op het nummer van de school 016/48 93 08.

 

INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2021 – 2022

Kinderen geboren tot en met: starten ten vroegste na: instapdag:
1 maart 2019 de zomervakantie dinsdag 1 september 2021
8 mei 2019 de herfstvakantie maandag 8 november 2021
10 juli 2019 de kerstvakantie maandag 10 januari 2022
1 augustus 2019 de teldag maandag 1 februari 2022
7 september 2019 de krokusvakantie maandag 7 maart 2022
19 oktober 2019 de paasvakantie dinsdag 19 april 2022
30 november 2019 Hemelvaart maandag 30 mei 2022

 

[ Bereken zelf de exacte instapdag via Onderwijs Vlaanderen ]

Bij de inschrijving moeten de ouders de KIDS-ID voorleggen, of een ander document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig.

[ meer informatie op de webstek van de Vlaamse overheid ]