Over onze school

 

Schoolbestuur

Het schoolbestuur organiseert het onderwijs in onze school en vormt als inrichtende macht, de beleidsploeg die de eindverantwoordelijkheid draagt van de school. De directie, aangesteld voor de dagelijkse leiding van de school, adviseert het schoolbestuur op verschillende domeinen.

VZW Comité voor Onderwijs Zusters Annuntiaten Heverlee.

 • Voorzitter Raad van Bestuur:
  Dhr Roger Haest
 • Gedelegeerd bestuurders:
  Mevr Els Claes
  Dhr Piet Ketele

Naamsesteenweg 355 3001 Heverlee

Schoolraad

In dit participatieorgaan krijgen vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in onze school. Bij decreet is vastgelegd over welke materies de raad advies- en overlegbevoegdheid heeft.

In De Waaier is de schoolraad samengesteld uit volgende geledingen:

 • Ouderraad:
  Mevr Joke Himpens, Dhr Ruben Callewaert enn Dhr. Nico Verbeelen
 • Lokale gemeenschap:

De verkozenen worden nog aangeduid en nemen hun mandaat op begin van het schooljaar

 • Schoolteam:
  Juf Liesbet Janssens (K1A), Juf Bieke Mees (L1A), Juf Nancy Vanderveken (Beleidsondersteuning) en Juf Ilse Meulemans (Directie)
 • Schoolbestuur:
  Geert Vandermeulen, i.o. schoolbestuur en coördinerend directeur Scholengemeenschap Archipel

Van de Vrije Basisschool Bertem tot De Waaier

In 1817 vestigden de Zusters van Liefde J.M. zich te Bertem. Naast hun zorg voor bejaarden hielden zij zich ook bezig met het onderwijs van de Bertemse dorpsjeugd. Het schoolbestuur ‘v.z.w. Zusters van Liefde J.M.’ vormt de beleidsploeg en draagt de eindverantwoordelijkheid van het ganse schoolgebeuren.

De Vrije Basisschool van Bertem telt 8 afzonderlijke klassen in de kleuterschool en 12 klassen in de lagere school. Het scholencomplex is gelegen in een rustige zone naast een andere instelling van de Zusters van Liefde J.M. , het Woon- en Zorgcentrum Sint-Bernardus.

Jonge mensen leren leren, hen vormen om studies volgens eigen niveau aan te vatten, hen voorbereiden op het verdere leven en hen helpen goede mensen te worden voor wie ieder ander de moeite waard is, was en blijft steeds het opvoedingsdoel van de vrije basisschool.

Scholengroep Archipel

Groeien doe je in verbondenheid met anderen. Daarom besloot onze school om zich vanaf schooljaar 2020-2021 met 12 andere basisscholen uit de Leuvense regio te verenigen tot Scholengroep Archipel. In nauwe samenwerking met de Ziekenhuisschool UZ Leuven kunnen de Leuvense kinderen voortaan leren en groeien op een manier die bij hen past.

Dit filmpje zet alvast de toon. Let it grow! #sgarchipel #hiergroeittalent

www.sgarchipel.be