Over onze school

Alle praktische afspraken en nuttige informatie vind je terug in het Schoolreglement 2019 – 2020 en de officiële Onderwijsregelgeving BAO 2019 – 2020.

Schoolbestuur

Het schoolbestuur organiseert het onderwijs in onze school en vormt als inrichtende macht, de beleidsploeg die de eindverantwoordelijkheid draagt van de school. De directie, aangesteld voor de dagelijkse leiding van de school, adviseert het schoolbestuur op verschillende domeinen.

VZW Zusters van Liefde J.M.

 • Voorzitter Raad van Bestuur:
  Mevr. Katrien Van Valckenborgh
  Gerzenstraat 20, 3060 Bertem | 0497/93.99.32 | katrien.vanvalckenborgh@telenet.be
 • Leden Raad van Bestuur:
  prov. overste Mevr. E. Matthyssen, Dhr. Jos Vaneygen, Mevr. Hilde Florquin en Dhr. Jan Van Durme

 

Schoolraad

In dit participatieorgaan krijgen vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in onze school. Bij decreet is vastgelegd over welke materies de raad advies- en overlegbevoegdheid heeft.

In De Waaier is de schoolraad samengesteld uit volgende afgevaardigden:

 • Ouders:
  Dhr. Wim Op ’t Eynde, Dhr. Koen Wymeersch en Dhr. Nico Verbeelen
 • Schoolteam:
  Juf Liesbet Janssens (K1A), Juf Bieke Mees (L1A), Juf Nancy Vanderveken (Beleidsondersteuning) en Juf Ilse Meulemans (Directie)
 • Schoolbestuur:
  Mevr. Katrien Van Valckenborg

 

Van de Vrije Basisschool Bertem tot De Waaier

In 1817 vestigden de Zusters van Liefde J.M. zich te Bertem. Naast hun zorg voor bejaarden hielden zij zich ook bezig met het onderwijs van de Bertemse dorpsjeugd. Het schoolbestuur ‘v.z.w. Zusters van Liefde J.M.’ vormt de beleidsploeg en draagt de eindverantwoordelijkheid van het ganse schoolgebeuren.

De Vrije Basisschool van Bertem telt zeven afzonderlijke klassen in de kleuterschool en tien klassen in de lagere school. Het scholencomplex is gelegen in een rustige zone naast een andere instelling van de Zusters van Liefde J.M. , het Woon- en Zorgcentrum Sint-Bernardus.

Jonge mensen leren leren, hen vormen om studies volgens eigen niveau aan te vatten, hen voorbereiden op het verdere leven en hen helpen goede mensen te worden voor wie ieder ander de moeite waard is, was en blijft steeds het opvoedingsdoel van de vrije basisschool.

 

Scholengemeenschap

De Vrije Basisschool Bertem behoort tot de scholengemeenschap Zoniën, samen met de volgende
scholen:

 • De Bolster Neerijse
 • Sint-Clemens kleuterschool Hoeilaart
 • Sint-Clemens lagere school Hoeilaart
 • Onze-Lieve-Vrouw Jezus-Eik
 • Buitengewoon Onderwijs type 6 Centrum Ganspoel Huldenberg
 • Sint-Jozef Eizer
 • Basisschool Heilig Hartcollege Wezembeek-Oppem
 • Mariaschool en Sint-Annaschool Tervuren en Duisburg
 • Vrije Basisscholen Maleizen en Tombeek