Schooluren

De lessen starten dagelijks om 8u45 en eindigen om 15u45, we pauzeren ’s middags van 11u55 tot 13u10, ’s woensdags eindigen we om 12u00 en op vrijdagnamiddag gaat de bel al om 15u00.

De voormiddagspeeltijd duurt dagelijks van 10u25 tot 10u40, de namiddagonderbreking van 14u40 tot 14u55, behalve op vrijdag van 14u00 tot 14u10 omdat er vroeger geëindigd wordt.

De school is toegankelijk van 7u00 ’s ochtends tot 18u00 ’s avonds, tijdens de schooluren kan je binnen via de Egenhovenstraat.

Er is dagelijks voor- en naschoolse opvang op school.