Zorg

KLASLEERKRACHT

 • is de centrale figuur in de begeleiding van jullie kind. Indien een kind iets niet goed begrijpt of iets niet goed kan, geeft de leerkracht extra uitleg en aangepaste oefeningen
 • signaleert de zorgkinderen aan zorgcoördinator, directie, CLB, ….
 • legt een dossier aan van deze kinderen (o.a. waarin de leerkracht schrijft wat hij/zij al gedaan heeft in de klas om het probleem op te lossen)
 • overlegt met zorgteam rond de zorgkinderen

ZORGCOÖRDINATOR

 • is aanspreekpunt voor de ganse school
 • volgt kinderen op
 • ondersteunt de leerkrachten bij vragen over zorg
 • helpt in  de klas op vraag van de klasleerkrachten
 • individuele hulp buiten de klas (énkel wanneer dit aangewezen is)
 • neemt deel aan de  besprekingen en eventueel  aan oudercontacten
 • is contactpersoon met de CLB -medewerkers

DIRECTIE

 • maakt deel uit van het zorgteam
 • draagt de verantwoordelijkheid voor het zorgbeleid
 • bepaalt in overleg met het schoolbestuur hoe dit zorgbeleid moet uitgevoerd worden.

CLB-MEDEWERKER

 • begeleiden leerlingen, ouders en leerkrachten
 • zorgen samen met school en ouders dat kinderen zich goed voelen, zo vlot mogelijk leren, gezond blijven en een aangepaste school en studierichting vinden

Vrij CLB Leuven
Karel Van Lotharingenstraat 5 | 3000 Leuven
016 28 24 00 | info@vclbleuven.be
www.vclbleuven.be

Contactgegevens zorgteam De Waaier:

Dagelijks op school te bereiken op het nr: 016/48.93.08.

Heidi Swings
zorgcoördinator kleuterschool
heidi.swings@sgarchipel.be
Goele Peeters
zorgcoördinator lagere school
goele.peeters@sgarchipel.be
Ilse Meulemans
directeur
directie.dewaaier@sgarchipel.be