Zorg

KLASLEERKRACHT

 • is de centrale figuur in de begeleiding van jullie kind. Indien een kind iets niet goed begrijpt of iets niet goed kan, geeft de leerkracht extra uitleg en aangepaste oefeningen
 • signaleert de zorgkinderen aan zorgcoördinator, directie, CLB, ….
 • legt een dossier aan van deze kinderen (o.a. waarin de leerkracht schrijft wat hij/zij al gedaan heeft in de klas om het probleem op te lossen)
 • overlegt met zorgteam rond de zorgkinderen

ZORGCOÖRDINATOR

 • is aanspreekpunt voor de ganse school
 • volgt kinderen op
 • ondersteunt de leerkrachten bij vragen over zorg
 • helpt in  de klas op vraag van de klasleerkrachten
 • individuele hulp buiten de klas (énkel wanneer dit aangewezen is)
 • neemt deel aan de  besprekingen en eventueel  aan oudercontacten
 • is contactpersoon met de CLB -medewerkers

DIRECTIE

 • maakt deel uit van het zorgteam
 • draagt de verantwoordelijkheid voor het zorgbeleid
 • bepaalt in overleg met het schoolbestuur hoe dit zorgbeleid moet uitgevoerd worden.

CLB-MEDEWERKER

 • begeleidt leerlingen, ouders en leerkrachten
 • zorgt samen met school en ouders dat kinderen zich goed voelen, zo vlot mogelijk leren, gezond blijven en een aangepaste school en studierichting vinden

Het zorgteam:

Heidi Swings
zorgcoördinator kleuterschool
Dagelijks op school te bereiken op het nr: 016/48.93.08
Goele Peeters
zorgcoördinator lagere school
Dagelijks op school te bereiken op het nr: 016/48.93.08
Ilse Meulemans
directie
Dagelijks op school te bereiken op het nr: 016/48.93.08
E-mail: directie@dewaaier-bertem.be
Ann Vande Kerckhove
CLB-anker kleuterschool
Telefonisch te bereiken op het nummer: 0490/64.51.07
E-mail: ann.vandekerckhove@vclbleuven.be
Els Reeckmans
CLB-anker lagere school
Telefonisch te bereiken op het nummer: 0490/64.51.53
E-mail: els.reekmans@vclbleuven.be