Schoolreglement

 

De onthaalbrochure 2023 – 2024 omschrijft de concrete schoolafspraken i.v.m. de schoolorganisatie en het pedagogisch beleid van onze school. Zo zorgen we er van bij de start voor dat je de school en haar werking leert kennen. Onze school wil dan een plek zijn waar kinderen tijd en ruimte krijgen om zorgeloos op te groeien, talenten te ontwikkelen en zorg te dragen voor zichzelf en voor de anderen. Deze bundel moet altijd samen met het schoolreglement gelezen worden. Daarin vind je wat je vanuit de regelgeving van de school mag verwachten, maar ook wat de school van jou mag verwachten.

(versie 08-09-2023)

 

Evalueren & rapporteren in de lagere school