Ouderraad

De ouderraad bestaat momenteel uit een groep van een 17-tal ouders en heeft een aantal specifieke doelstellingen vastgelegd in een huisreglement.

Een eerste doelstelling is dat de ouderraad wil fungeren als spreekbuis tussen de ouders en directie en/of schoolraad. De ouderraad heeft binnen het schoolgebeuren een adviserende functie ten opzichte van de schoolraad, wat inhoudt dat zij opmerkingen of ideeën, die iedere ouder kan aanbrengen, via haar vertegenwoordigers in de schoolraad kunnen laten bespreken.

Een tweede doelstelling van de ouderraad is het stimuleren van het contact tussen leerkrachten en directie enerzijds en de ouders anderzijds, evenals het bevorderen van de relatie tussen de ouders onderling. Dit probeert zij te realiseren door onder andere het organiseren van de barbecue bij het schoolfeest, de familienamiddag, de kerstkoffie, de Uitwaaierparty, enzovoort.

Een derde doelstelling is het concreet helpen bij de organisatie van de school. Daarnaast steken de leden van de ouderraad heel actief de handen uit de mouwen bij het klussen en bij de realisatie van de meest verschillende activiteiten voor de school. Zo heeft de ouderraad meegeholpen bij het opfrissen van de kleuterschool, bij de aanschaf van nieuwe laptops en tablets en bij het algemene onderhoud van de school.

Tevens wil de ouderraad een hulp zijn voor de leerkrachten, directie en de schoolraad bij het nemen van allerhande beslissingen in verband met de werking, organisatie en uitbouw van de school.

Dit kan zij realiseren door het samenbrengen en gebruiken van de kennis van de leden van de ouderraad die professioneel werkzaam zijn in de meest uiteenlopende sectoren.

De ouderraad wil de ouders ook informeren over thema’s die aanleunen bij de opvoeding van hun kind. Zo is er dit jaar een informatievergadering in samenwerking met de ouderraad van het Zonneveld rond het PC-gebruik door kinderen georganiseerd.

Via vertegenwoordigers in de jeugdraad en de verkeerscommissie waakt de ouderraad eveneens over de belangen van de school bij de gemeentelijke overheid.

Tenslotte wil de ouderraad ook financieel haar steentje bijdragen.

De activiteiten en evenementen vragen energie en inzet. Hoe groter de groep van geïnteresseerde ouders, hoe breder het draagvlak en hoe meer er voor de school kan gedaan worden.

Dit alles heeft maar één doel: de school en schoolomgeving zo positief mogelijk proberen te beïnvloeden.
Daarom ook deze oproep aan alle geïnteresseerde ouders om in de ouderraad te stappen.

Er wordt ongeveer 1 keer per maand vergaderd en daarnaast zijn er de diverse activiteiten waar iedereen volgens zijn eigen mogelijkheden aan deelneemt.

Hou je niet van vergaderen maar wil je wel graag helpen bij de praktische organisatie van onze activiteiten, laat het weten. Er is steeds hulp welkom, bijvoorbeeld voor het de familiedag, het schoolfeest, maar ook bij het klussen in de school of in de tuin…

Wens je meer informatie of wil je graag meedoen ?

Stuur dan een mailtje naar: ouderraad@dewaaier-bertem.be

Contactpersonen:

Tomas Geeraerts, voorzitter | Ruben Callewaert, ondervoorzitter
Lee Cooreman, penningmeester | Joke Himpens, secretaris

Volg de ouderraad ook via haar Facebook groep: Ouderraad VBS De Waaier Bertem