Ouderraad

 

De ouderraad bestaat uit een groep van een 20-tal ouders en heeft een aantal specifieke doelstellingen vastgelegd in een huisreglement.

Een eerste doelstelling is dat de ouderraad wil fungeren als spreekbuis tussen de ouders en directie en/of schoolraad. De ouderraad heeft binnen het schoolgebeuren een adviserende functie ten opzichte van de schoolraad, wat inhoudt dat zij opmerkingen of ideeën, die iedere ouder kan aanbrengen, via haar vertegenwoordigers in de schoolraad kunnen laten bespreken.

Een tweede doelstelling van de ouderraad is het stimuleren van het contact tussen leerkrachten en directie enerzijds en de ouders anderzijds, evenals het bevorderen van de relatie tussen de ouders onderling. Dit probeert zij te realiseren door onder andere het organiseren van de barbecue bij het schoolfeest, enkele keren per jaar een pop-up-event, een kwisfuif, enzovoort.

Een derde doelstelling is het concreet helpen bij de organisatie van de school. Daarnaast steken de leden van de ouderraad heel actief de handen uit de mouwen bij het klussen en bij de realisatie van de meest verschillende activiteiten voor de school. Ze gaven ook een duw in de rug bij de aanleg van de groene speelplaats en de aankoop van spelmateriaal voor de speelplaats en de klimmuur. De school kon ook dankzij de steun van de ouderraad nieuwe laptops en tablets aankopen. Dat is meteen ook de vierde doelstelling van de ouderraad: het financieel ondersteunen van de school.

Tevens wil de ouderraad een hulp zijn voor de leerkrachten, directie en de schoolraad bij het nemen van allerhande beslissingen in verband met de werking, organisatie en uitbouw van de school.

Dit kan zij realiseren door het samenbrengen en gebruiken van de kennis van de leden van de ouderraad die professioneel werkzaam zijn in de meest uiteenlopende sectoren. Via vertegenwoordigers in de jeugdraad en de mobiliteitsraad waakt de ouderraad eveneens over de belangen van de school bij de gemeentelijke overheid. De ouderraad wil de ouders ook informeren over thema’s die aanleunen bij de opvoeding van hun kind.

De activiteiten en evenementen vragen energie en inzet. Hoe groter de groep van geïnteresseerde ouders, hoe breder het draagvlak en hoe meer er voor de school kan gedaan worden. Dit alles heeft maar één doel: de school en schoolomgeving positief beïnvloeden. Daarom ook een warme oproep aan alle geïnteresseerde ouders om in de ouderraad te stappen.

Er wordt ongeveer 1 keer per maand vergaderd en daarnaast zijn er de diverse activiteiten waar iedereen volgens zijn eigen mogelijkheden aan deelneemt.

Hou je niet van vergaderen maar wil je wel graag helpen bij de praktische organisatie van onze activiteiten: laat het weten! Er is steeds hulp welkom, bijvoorbeeld voor het schoolfeest, maar ook bij het klussen in de school of het onderhoud van de groene speelplaats…

Wens je meer informatie of wil je graag meedoen ?

Stuur dan een mailtje naar: ouderraaddewaaierbertem@gmail.com

Contactpersonen:

Valerie Rousseau, voorzitter | Koen Van Hoeck, ondervoorzitter
Tine Salens, penningmeester | Joke Himpens, secretaris