Ouderraad

 

De ouderraad bestaat uit een groep van een 20-tal ouders en heeft een aantal specifieke doelstellingen vastgelegd in een huisreglement.

Een eerste doelstelling is dat de ouderraad wil fungeren als spreekbuis tussen de ouders en directie en/of schoolraad. De ouderraad heeft binnen het schoolgebeuren een adviserende functie ten opzichte van de schoolraad, wat inhoudt dat zij opmerkingen of ideeën, die iedere ouder kan aanbrengen, via haar vertegenwoordigers in de schoolraad kunnen laten bespreken.

Een tweede doelstelling van de ouderraad is het stimuleren van het contact tussen leerkrachten en directie enerzijds en de ouders anderzijds, evenals het bevorderen van de relatie tussen de ouders onderling. Dit probeert zij te realiseren door onder andere het organiseren van de barbecue bij het schoolfeest, enkele keren per jaar een pop-up-event, een kwisfuif, enzovoort.

Een derde doelstelling is het concreet helpen bij de organisatie van de school. Daarnaast steken de leden van de ouderraad heel actief de handen uit de mouwen bij het klussen en bij de realisatie van de meest verschillende activiteiten voor de school. Ze gaven ook een duw in de rug bij de aanleg van de groene speelplaats en de aankoop van spelmateriaal voor de speelplaats en de klimmuur. De school kon ook dankzij de steun van de ouderraad nieuwe laptops en tablets aankopen. Dat is meteen ook de vierde doelstelling van de ouderraad: het financieel ondersteunen van de school.

Tevens wil de ouderraad een hulp zijn voor de leerkrachten, directie en de schoolraad bij het nemen van allerhande beslissingen in verband met de werking, organisatie en uitbouw van de school.

Dit kan zij realiseren door het samenbrengen en gebruiken van de kennis van de leden van de ouderraad die professioneel werkzaam zijn in de meest uiteenlopende sectoren. Via vertegenwoordigers in de jeugdraad en de mobiliteitsraad waakt de ouderraad eveneens over de belangen van de school bij de gemeentelijke overheid. De ouderraad wil de ouders ook informeren over thema’s die aanleunen bij de opvoeding van hun kind.

De activiteiten en evenementen vragen energie en inzet. Hoe groter de groep van geïnteresseerde ouders, hoe breder het draagvlak en hoe meer er voor de school kan gedaan worden. Dit alles heeft maar één doel: de school en schoolomgeving positief beïnvloeden. Daarom ook een warme oproep aan alle geïnteresseerde ouders om in de ouderraad te stappen.

Er wordt ongeveer 1 keer per maand vergaderd en daarnaast zijn er de diverse activiteiten waar iedereen volgens zijn eigen mogelijkheden aan deelneemt.

Hou je niet van vergaderen maar wil je wel graag helpen bij de praktische organisatie van onze activiteiten: laat het weten! Er is steeds hulp welkom, bijvoorbeeld voor het schoolfeest, maar ook bij het klussen in de school of het onderhoud van de groene speelplaats…

Wens je meer informatie of wil je graag meedoen ?

Stuur dan een mailtje naar: ouderraaddewaaierbertem@gmail.com

Contactpersonen:

Valerie Rousseau, voorzitter | Ayline Yudhira, ondervoorzitter
Ruben Callewaert, penningmeester | Joke Himpens, secretaris

Line Coppens

Floris K2B

Maïté Orbant

Yannick K3A en Anaïs L2B

Valerie Rousseau

Gust L4b en Stan L1b

Tomas Geeraert

/

Ilse Sommerijns

Emile  L4B

Geert Hendrickx

Jutta L4A en Warre L6A

Wim Opteynde

Senne L3

Ayline Yudhira

Victoria L5B

Ann Nieuwlandt

Sophie L5A

Joke Himpens

Andreas L6B en Martijn L3A

Joke Vanderhaegen

Stien L5B en Luus L3B

Philippe Vandessel

Tuur L6A, Millie L3A
en Lize K2B

Rebecca Bongaerts

Nore L5B en Janne L3A

Ruben Callewaert

Linus L6B

Kenneth Schrevens

Jara K1A en Jeff L2A

Filip Hubin

Pepijn L3A

Sigrid Quintelier

Lou L4B, Marcel L2B
en Maurice K3B

Caro

Arthur K3A en Emma K1C

Evelien Ameloot

Martijn L6B en Lieven L5B

Tine Salens

Jul L2B en Bas K2B
en Sep K1D

Liselot Motté

Gust K1B

Kirsten Putzeys

Elia L1B en Karel K1C

Ellen Jespers

June K1A