Opvang

Voor- en naschoolse opvang

Wij organiseren betalende voor- en naschoolse opvang van 7u.00 tot 18u.00 en middagopvang.

Tarieven schooljaar 2019 – 2020

Elke dag van 7u.00 tot 8.00 uur: 1 euro

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

  • van 16.15 tot 17 uur: 0,75 euro per kind
  • van 17.00 tot 17.30 uur: 1,10 euro per kind
  • van 17.30 tot 18.00 uur: 1,60 euro per kind

Bijkomend op vrijdag: van 15.30 tot 16.15 uur: 0,75 euro per kind

Op woensdag

  • van 13.00 tot 15.00 uur: 2 euro per kind
  • van 15.00 tot 17.00 uur: 3 euro per kind
  • van 17.00 tot 18.00 uur: 2 euro per kind

De retributie voor het niet tijdig afhalen van het kind, na 18.00 uur, bedraagt 5 euro per begonnen kwartier per kind.

Deze tarieven werden in samenspraak met de 3 scholen van de gemeente vastgelegd.

Verantwoordelijke(n): Francine Frederickx – Sonja Van Bever – Arlette Schrevens – Anne Deflander – Debby Moerenhout

Het toezicht door de leraars begint om 8.30 uur. De leerlingen die vóór 8u.30 uur op de speelplaats worden afgezet, moeten naar de opvang. De leerlingen hebben geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn. Na het eindigen van de lessen start de naschoolse opvang. Ook dan hebben leerlingen geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te blijven.