Nieuwsbrief nr.1 – september 2023

Schoolteam

We verwelkomen 3 nieuwe collega’s.
Juf Valerie neemt samen met juf Sara L3B onder haar hoede.
Juf Dina wordt de klasjuf van L4A.
Juf Lieselotte ondersteunt de werking bij de jongste kleuters en geeft ook kleutergym.
Juf Lisa van K3A verwacht een tweede kindje en start niet. Juf Sarah neemt de derde kleuterklas over.
De volledige samenstelling van het schoolteam kan je vanaf de eerste week van september op de website van de school vinden.
Infoavond KS en LS
Woensdag 6/09 infoavond in de KS.
Om 19.30 start het infomoment voor de instapklas en voor K1A en K1B
Om 20.00 starten de juffen van de 2de en de 3de kleuterklas.
Donderdag 7/09 infoavond in de LS
Om 19.30 voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar
Om 20.15 voor het 4de, 5de en 6de leerjaar

Pedagogisch

Vorig schooljaar werkten we met het team aan een aangepaste visie van de school.
Ook het evalueren en rapporteren in de lagere school werd grondig aangepast.
Hoe dit eraan toe gaat, weten jullie na de infoavond.
Na de infoavond staat de onthaalbrochure op de website. Hierin kunnen jullie alles rustig nalezen. Zijn er nog vragen dan ben je zeker welkom om deze te stellen.

Schoolreglement en onthaalbrochure

Het schoolreglement geldt voor de scholen van Archipel. Jullie vinden hier alle wettelijke informatie die in een schoolreglement dient te staan. Deze staat reeds op onze website. De onthaalbrochure is een eigen bewerking van dit algemene reglement en bevat informatie specifiek voor De Waaier.
We plaatsen deze onthaalbrochure na 7/09 op onze website.
Het briefje ‘kennisname en akkoord schoolreglement’ krijgen jullie pas na 11/09.
Het is immers wat vreemd om te tekenen voor iets dat je nog niet gelezen hebt.

Afspraken deconnecteren

Gezond connecteren doen we samen! De afspraken vinden jullie in een flyer.

Speelplaats

In de lagere school wordt vrijdag speelgoeddag. Vanaf 8/09 mogen de kinderen die dag eigen speelgoed meebrengen.
(geen wapens, ruilkaarten, lederen bal, geen elektronisch speelgoed)

Opvang

Twee nieuwe mensen versterken de ploeg. Hierdoor kunnen de uren behouden blijven. Heidi Luypaert en Mie(ke) Aernoudt staan mee in voor de voor- en naschoolse opvang in de lagere school.
In de kleuterschool blijft alles behouden.
Wie voor of na school iemand wilt bereiken, kan bellen naar juf Sonja 0479/ 79 92 98 of
juf Mie 0495/45 39 14.

Schoolstraat

De schoolstraat werd door politie, gemeente, school én kinderen als positief ervaren, en wordt verder gezet.
Dat betekent dat vanaf september de Paardenstraat opnieuw afgesloten wordt tussen 8u25 en 8u50 en tussen 15u40 en 16u05. Op woensdag is dit van 11u55 tot 12u20 en op vrijdag van 15u05 tot 15u20.
Er is op deze momenten geen doorgaand verkeer mogelijk, tenzij voor bewoners binnen de zone van de schoolstraat.
Parkeren kan niet in de Paardenstraat tussen het kapelletje en huisnummer 28.
De schoolstraat is intussen vertrouwd.
Graag doen we beroep op ouders en grootouders om de hekken te plaatsen en/of weg te zetten. Juffen en meesters, ouderraad én (groot)ouders zetten zich zo samen in voor een veilige schoolomgeving.
Wie helpt mee? Stuur een mailtje naar ouderraaddewaaierbertem@gmail.com
Kom je langs en staat een hek nog niet, zet het gerust. Ontzettend bedankt!
Het team en de ouderraad van de Waaier

Jaarthema pastoraal

Vlieg je mee? Net als andere jaren staat dit thema centraal in onze vieringen en is het een leidraad voor het pastorale aspect in onze school.

Vlieg je mee?

Schoolkalender 2023 – 2023

Deze vinden jullie volgende week terug op deze website.

Agenda september 2023

 • Vrij 1/09: Start schooljaar – Instapdag kleuters
 • Woe 6/09: Infoavond KS
 • Do 7/09: Infoavond LS
 • Vrij 8/09: Foto’s schoolkalender OR
 • Woe 13/09: Zwemmen L2 en L5
 • Vrij 15/09: Sportdag L1 en L2
 • Ma 18/09: Sportdag L3, L4 en L5
 • Woe 20/09: Zwemmen L2 en L5
 • Do 21/09: Kindcontacten LS/ zwemmen K3
 • Ma 25/09: L6 naar Durbuy/ Start kennismakingsgesprekken LS
 • Woe 27/09: Zwemmen L2 en L5