Nieuwsbrief nr.2 – oktober 2023

Evalueren en rapporteren

Op de infoavond van de LS kregen jullie uitleg over de nieuwe vorm van evalueren en rapporteren. Uiteraard doen we dit niet zomaar.
Vorig schooljaar volgden 5 collega’s een nascholingstraject rond evalueren en rapporteren.
De opgedane kennis verwerkten we in een schooleigen project met meer aandacht voor gerichte feedback, inbreng van kinderen en minder onnodige planlast.
Voor het driehoeksgesprek haalden we de mosterd bij een artikel en filmpje van Klasse.
Aan het einde van het schooljaar evalueren we samen met de leerlingen, het team en jullie als ouders onze aanpak. We sturen bij en bewaren wat goed gewerkt heeft.

Wie het filmpje graag nogmaals bekijkt, vindt dit terug op de website in de onthaalbrochure.


Cognitief sterke leerlingen

Juf Heidi, juf Goele en juf Lisa H namen deel aan een lerend netwerk over cognitief sterk functionerende leerlingen nl. Talent van KU Leuven.
Dit jaar werken we het project concreet uit voor de KS en de LS. We gaan op weg om kinderen die dit nodig hebben, uit te dagen zodat ook zij de leerkansen krijgen die ze nodig hebben.


Koalatesten in de derde kleuterklas

Sinds vorig schooljaar nemen we in de derde kleuterklas een ( verplichte ) Koalatesten af.
De test peilt naar de beheersing van het Nederlands en een eventuele taalachterstand bij de overstap naar het eerste leerjaar. De klasleerkrachten nemen de testen af.
Ouders van kinderen in de derde kleuterklas krijgen hierover nog meer informatie.


Grootoudersfeest op woensdag 25 oktober 2023

Het jaarthema ‘ Vlieg je mee ‘ staat centraal in ons grootouderfeest.
Aan alle grootouders willen we dan ook vragen om deze voormiddag vrij te houden en samen met onze kleuters een onvergetelijke reis te maken!


Kortste weg naar en van school

Een aantal van onze leerlingen komt met de fiets naar school zonder begeleiding van volwassenen.
Dit kunnen we enkel toejuichen en vinden we zeer waardevol. Veilig deelnemen aan het verkeer kan immers alleen door dit te doen.
Toch even een kanttekening:
Enkel bij de kortste weg naar en van school is de leerling verzekerd. Indien er een tussenstop gehouden wordt en er daarna een ongeval plaatsvindt, komt de schoolverzekering niet meer tussen.


Overzicht oktober 2023

 • Ma 2/10: Facultatieve vrije dag – Opvang door Sporty Vzw
 • Di 3/10: Kennismakingsgesprekken KS en L6
 • Wo 4/10: Zwemmen L2 en L5
 • Do 5/10: Uitstap naar het bos L1 en L2
 • Vr 6/10: Schoolfotograaf
 • Ma 9/10: 6de leerjaar – 1ste leerjaar doen samen een activiteit.
 • Di 10/10: Veldloop LS
 • Wo 11/10: Zwemmen L2 en L5
 • Do 12/10: 14u10 BIB  5A en 5B (4A en 4B ook)
 • Ma 16/10: 1ste lj Hikketakketoe
 • Wo 18/10: Zwemmen L2 en L5
 • Do 19/10: Zwemmen K3 / buddy in de LS
 • Wo 25/10: Zwemmen L2 en L5 – grootouderfeest KS
 • Do 26/10: 1ste leerjaar naar de bib – NatuurTalent L3
 • Za 28/10: Start Herfstvakantie